driveincar driveincar
 • audi-silder
 • merceder-silder
 • oktavia-silder

 

F.A.Q. - často kladené otázky:

 

 

Aké doklady sú potrebné na prenájom vozidla?
FYZICKÁ OSOBA:

 • občiansky preukaz/cestovný pas
 • vodičský preukaz ktorého držiteľom ste minimálne 2 roky
 • platný tretí doklad ( kreditná/ platobná karta, výpis z účtu)
 • minimálny vek vodiča je 20 rokov

PRÁVNICKÁ OSOBA:

 • platný výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať
 • zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti alebo ním splnomocnená osoba

Čo všetko zahŕňa cena za prenájom vozidla?

 • kompletné zákonné a havarijné poistenie v celej EÚ
 • pneumatiky podľa sezóny
 • dialničná nálepka v SR
 • výmenu vozidla v prípade poruchy
 • asistenčné služby
 • pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky
 • náplne okrem pohonných hmôt
 • služby spojené s prípadnou likvidáciou poistnej udalosti
 • bezplatné oprávnenie pre ďalších vodičov viesť prenajaté vozidlo

Je možné vyzdvihnúť vozidlo na letisku? 
Áno. Vozidlo Vám pristavíme a odovzdáme priamo na letisku. Zástupca našej spoločnosti Vás bude čakať aj v prípade meškania Vášho letu. 

Je možné vyzdvihnúť vozidlo aj mimo otváracích hodín?
Áno, po vzájomnej dohode je možné prevziať vozidlo aj mimo otváracích hodín. Vozidlo je možne prevziať počas pracovných dní od 9.00 - 17.00, počas víkendov a sviatkov od 10.00-18.00, mimo týchto pracovných hodín za poplatok 15,-EUR s DPH.

Aká je cena prenájmu vozidla?
Aktuálny cenník nájdete na našej stránke www.driveincar.sk v sekcii "Autopark a Cenník ". Cena je stanovená v závislosti od doby prenájmu - v princípe čím dlhší čas, tým nižšia cena. Všetky vozidlá pri krátkodobom prenájme majú neobmedzený počet kilometrov, pri dlhodobom prenájme je počet kilometrov limitovaný na 5000km/mesiac.. Vozidlo si môžete rezervovať telefonicky na čísle +421 948 100 188, alebo vyplnením objednávkového online formulára.

Aké sú platobné podmienky?
V prípade platby v hotovosti (len po vzájomnej dohode vopred), klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu. Výška zálohy závisí od druhu vozidla. Zálohu klientovi vyplatíme v plnej výške po vrátení nepoškodeného vozidla. V prípade platby kreditnou kartou klient hradí čiastku za prenájom a vratnú zálohu ktorú mu zablokujeme na účte. Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme.

Je vozidlo ktoré si prenajmem poistené?
Vozidlá su poistené havarijne ako aj zákonne. V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať políciu a kontaktovať našu spoločnosť. V prípade požitia alkoholu prípadne iných omamných látok hradí klient všetky škody na prenajatom vozidle na vlastné náklady.

Čo robiť ak dôjde k dopravnej nehode?
V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať dopravnú políciu a následne kontaktovať našu spoločnosť. Bez policajného hlásenia poisťovňa zamietne úhradu škody.

Akú sumu musím uhradiť v prípade dopravnej nehody?
Vozidlá sú poistené so spoluúčasťou 166 Eur alebo 10% z celkovej škody. V prípade hrubého porušenia podmienok prenájmu vozidla alebo ustanovení vyhlášky polície o cestnej premávke vozidiel,môže požičovňa vymáhať od nájomcu celú škodu.

Môže sa s vozidlom vycestovať do zahraničia?
Áno avšak je potrebné oznámit prenajímateľovi že s vozidlom opustíte územie SR. S vozidlom sa môže cestovať po celej Európe, okrem krajín: Ukrajina, Rumunsko, Albánsko, Srbsko.

 

Prevádzkový čas autopožičovne je 365 dní v roku, počas pracovných dní od 9.00 -17.00 a počas víkendov od 10.00-18.00, v ostatných časoch po individualnej dohode. Ceny sú stanovené paušálnou sadzbou bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. V cene prenájmu je zahrnuté havarijné a zákonné poistenia vozidiel pre štáty EU, pneumatiky podľa sezóny, dialničná nélepka v SR. K cenám sa už neučtujú žiadne ďaľšie poplatky.