driveincar driveincar
  • audi-silder
  • merceder-silder
  • oktavia-silder

 

PODMIENKY PRENÁJMU VOZIDLA:

 


Potrebné doklady pre prenájom vozidla / fyzická osoba/:

  • platný občiansky preukaz prípadne pas
  • vodičský preukaz ktorého držiteľom ste minimálne 2 roky
  • platný tretí doklad ( kreditná/ platobná karta, výpis z účtu)
  • minimálny vek vodiča je 20 rokov

Potrebné doklady pre prenájom vozidla / právnická osoba/:

  • platný výpis z obchodného registra
  • platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať
  • zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti prípadne ním oprávnená osoba

Platobné podmienky:
V prípade platby v hotovosti (len po vzájomnej dohode vopred), klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu. Výška zálohy závisí od druhu vozidla. Zálohu klientovi vyplatíme v plnej výške po vrátení nepoškodeného vozidla. V prípade platby kreditnou kartou klient hradí čiastku za prenájom a vratnú zálohu ktorú mu zablokujeme na účte. Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme.

Odovzdanie vozidla pri pricestovaní na Slovensko:
I. Vozidlo Vám pristavíme a odovzdáme priamo na letisku. Ak si zvolíte túto možnosť je potrebné, aby ste nám zaslali prostredníctvom e-mailu Vaše osobné údaje , potrebné na prípravu zmluvy k prenájmu vozidla.
II. Vyzdvihneme Vás na letisku a privezieme do našej kancelárie v Bratislave. Tu s Vami spíšeme zmluvu o prenájme a odovzdáme Vám vozidlo.

Diferenciácia ceny a dĺžka prenájmu:
Cena je stanovená v závislosti od doby prenájmu - v princípe čím dlhšia doba prenájmu, tým nižšia cena. Vozidlo si môžete rezervovať telefonicky na čísle +421 948 100188, alebo vyplnením elektronického online formulára.