driveincar driveincar
  • audi-silder
  • merceder-silder
  • oktavia-silder

 

Poradenstvo a asistencia

 

Vybavenie poistnej udalosti v poisťovni nie je často ani zďaleka také jednoduché ako sľubujú reklamné kampane a slogany jednotlivých poisťovní. Veľmi ľahko sa dostanete do kolotoča návštev poisťovne, „papierovačiek“ a časových strát, ktoré s tým súvisia.
Zrazu zisťujete, že ste s vybavovaním poistnej udalosti už stratili kopu času a uzavretie prípadu je stále v nedohľadne. Pomaly a iste si uvedomujete, že ste pretelefonovali nemalú sumu peňazí a na návštevy poistovne minuli pár dní dovolenky. A to ani zďaleka nie je všetko, čo Vás to bude stáť! Ak by Vám profesionálny ekonóm spočítal finančné straty, ktoré ste utrpeli v súvislosti so svojpomocným vybavovaním poistnej udalosti v poisťovni, dostanete sa na značnú sumu peňazí. Sú to desiatky, ba až stovky eur, ktoré Vám nikto nepreplatí!

Ešte nepríjemnejšie prekvapenie Vás však môže čakať v podobe zistenia, ak Vám nebude preplatená menšia či väčšia časť Vašej škody.

  Pýtate sa kde nastala chyba?
  Čo bolo treba ešte spraviť?
  Či by ste dostali zaplatené viac a rýchlejšie ak by ste postupovali inak?

Venujte sa ďalej svojim záujmom a nepríjemnosti s riešením poistnej udalosti nechajte hneď od začiatku na spoločnosť  Drive in Car s.r.o. – všetko vybavíme za Vás!
Poistné udalosti na rozdiel od Vás riešime každý deň a preto vieme ako postupovať nielen vo všeobecnej rovine, ale aj v konkrétnom prípade, ktorý sa teraz týka práve Vás. Hneď na začiatku prípadu vieme či sa Vás týka:

  amortizácia
  hrozba regresu či iného postihu
  hrozba krátenia či zamietnutia plnenia za nedodržanie podmienok
  potreba došetrovania skutkového stavu
  a mnohé ďalšie skutočnosti vyplývajúce z povahy Vašej udalosti

Naši klienti vďaka nám dostávajú od poisťovní takú náhradu škody, na akú majú zo zákona alebo podľa zmluvy nárok. Takmer vždy práve našou zásluhou získajú viac peňazí, než keby si náhradu škody vybavovali sami.
Ušetrite svoj drahocenný čas, nervy a peniaze. Nechajte vybavenie Vašej udalosti profesionálom. Na základe dlhoročných skúseností a odborných znalostí vieme čo treba robiť, aby Vám bola škoda nahradená v celom rozsahu a v plnej výške. Poraďte sa o Vašej škode s nezaujatou profesionálnou spoločnosťou úplne zadarmo.